Naslov:

Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

10/12/2021

Datum objave na spletu:

10/19/2021

Šifra dokumenta:

41013-97/2021/1VG-PRILOGA1-3-4_NRP_PRISOJE.docx - VG-PRILOGA1-3-4_NRP_PRISOJE.docx
VG-PRILOGA1-3-4_NRP_PRISOJE_P.pdf - VG-PRILOGA1-3-4_NRP_PRISOJE_P.pdf