Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/18/2021

Klasifikacijska številka:

35000-6/2021/3

Seja:

65. Redna seja1.2Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–KidričevoSklepVlade.docx - SklepVlade.docx65svsklepDPN.docx - 65svsklepDPN.docx

 SklepVlade_P.pdf
 65svsklepDPN_P.pdf