Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/12/2022

Klasifikacijska številka:

47602-11/2022/4

Seja:

374. Dopisna seja15Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2021 z revizorjevim poročilomSklepVladeD.docx - SklepVladeD.docx
P_LPSSSRS21.pdf - P_LPSSSRS21.pdf

 SklepVladeD_P.pdf