Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 34000-3/202034000-3/202006/01/2020MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVPoročilo o izvedenih ukrepih v letu 2019 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«)02
(2) Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2019 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«), 02.06.2020 [MGRT]
(4) Sklep vlade - 20. Redna seja, 11.06.2020