Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-68/202141013-68/202108/05/2021MKGP; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dunajska cesta 22; 1001; Ljubljana; Slovenija; gp.mkgp; 31162991; 2399253000; 655Uvrstitev novega projekta 2330-21-0023 »Odprava motenj v vinskem sektorju v letu 2021 – COVID 19« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-21-0023 Odprava motenj v vinskem sektorju v letu 2021 – COVID 19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 05.08.2021 [MKGP]
(3) Sklep vlade - 88. Redna seja, 26.08.2021