Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-12/202241012-12/202202/14/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe ( SVRK, MZZ, MF, MDDSZ, MNZ, Direkcija RS za infrastrukturo)04
(1) Predlog sklepa za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe ( MZZ, MF, MDDSZ, Direkcija RS za infrastrukturo, MZ), 14.02.2022 [MF]
(3) Sklep vlade - 115. Redna seja, 24.02.2022