Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-60/202141012-60/202108/27/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic (MZ,MJU, UOIM, MP, MGRT, MDDSZ, MK, Okrožno sodišče v Krškem, DORS)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MJU, MF, UOIM, MP, MGRT, MDDSZ, MZ, MK, Okrožno sodišče v Krškem, DORS), 27.08.2021 [MF]
(3) Sklep vlade - 90. Redna seja, 09.09.2021