Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

Računsko sodišče RS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00600-1/2022/5

Seja:

120. Redna seja1.29Poročilo Vlade Republike Slovenije v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti, ugotovljenih pri reviziji zagotavljanja učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg delaSklepVlade.docx - SklepVlade.docxRacSodP.docx - RacSodP.docx
Priloga-AN.pdf - Priloga-AN.pdf


 SklepVlade_P.pdf
 RacSodP_P.pdf