Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2021-2430-01012021-2430-010102/18/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVZakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov – NUJNI POSTOPEK 03
(1) Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov – nujni postopek, 18.02.2022 [MzI]
(2) Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov - nujni postopek, 21.02.2022 [MzI]