Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-97/202141013-97/202110/19/2021MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 19.10.2021 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 100. Redna seja, 04.11.2021