Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2020-2550-00962020-2550-009603/22/2022MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja02
(1) Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, 22.03.2022 [MOP]
(3) Sklep vlade - 120. Redna seja, 31.03.2022
(6) Besedilo izdane uredbe, 31.03.2022 [IPP - SVZ]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, 15.04.2022 [GSV]