Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-4/202241012-4/202201/17/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe ( MF, DZ, GSV, MZI, SVRK, MDDSZ, MZ, MIZŠ, MOP)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (DZ, GSV, MZI, MF, SVRK, MDDSZ, SURS, MZ, MIZŠ, MOP), 17.01.2022 [MF]
(3) Sklep vlade - 111. Redna seja, 27.01.2022