Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 49900-3/202049900-3/202008/20/2020MJU; Ministrstvo za javno upravo; Tržaška cesta 21; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mju/MJU/GOVPoročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 201502
(1) Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.1. 2020 do 30. 6. 2020, 20.08.2020 [MJU]
(4) Sklep vlade - 30. Redna seja, 03.09.2020
(5) Poročilo o realizaciji 4. in 5. točke sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 za "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.7. 2020 do 31. 12. 2020, 05.02.2021 [MJU]
(11) Sklep vlade - 71. Redna seja, 21.04.2021
(12) Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900- 8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in sklepom Vlade Republike Slovenije številka 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, v času od 1.1. 2021 do 30. 6. 2021, 21.10.2021 [MJU]