Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2022-2130-00122022-2130-001203/21/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje02
(1) Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, 21.03.2022 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 120. Redna seja, 31.03.2022
(6) Besedilo izdane uredbe, 31.03.2022 [IPP - SVZ]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 6 Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, 04.04.2022 [MGRT]