Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/09/2015

Klasifikacijska številka:

00719-6/2015/13

Seja:

30. Redna seja3Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020)

EVA:

2015-2550-0059


SklepVlade.docSklepVlade.doc

Program: - ProgramNaturado20_2.docx

Priloge k Programu:
- Pril6.1CiljiUkrepiP.xlsx

- Pril6.2NačrtiNatura.docx
- Pril6.3KOPOP_pov.docx
- Pril6.4Projekti.docx

- Pril6.5Mon_razP.xlsx

- Pril6.6presoje(a1).docx

 SklepVlade.doc_P.pdf