Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54402-3/202054402-3/202005/14/2020MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Mnenje o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, številka (CCI) 2014SI16MAOP00102
(1) Mnenja Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, številka (CCI) 2014SI16MAOP001, 14.05.2020 [MF]
(3) Sklep vlade - 18. Redna seja, 28.05.2020
(5) Mnenje Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 22.03.2021 [MF]
(8) Sklep vlade - 68. Redna seja, 31.03.2021
(10) Predlog mnenja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 18.03.2022 [MF]
(12) Sklep vlade - 120. Redna seja, 31.03.2022